Privacybeleid

Privacy beleid

Wamin bedrijfsdiensten B.V.

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet. In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.

Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Wamin bedrijfsdiensten B.V. en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website wamin.nl accepteert u ons privacy beleid.

Persoonlijke omgeving

Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, kunnen wij u vragen om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Derden

De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website wamin.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers van onze website wamin.nl de gelegenheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op onze server staat.

 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Disclaimer

E-mailberichten

E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van Wamin bedrijfsdiensten B.V., zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Het is anderen dan de geadresseerde niet toegestaan deze informatie te gebruiken. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is evenmin toegestaan. Hoewel bij de verzending van e-mailberichten de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een tijdige, juiste en volledige verzending van e-mailberichten niet te garanderen.

E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

E-mailberichten worden gecontroleerd op virussen door Wamin bedrijfsdiensten B.V.. is echter niet verantwoordelijk voor schade of virussen, die door deze bericht worden toe- of overgebracht.

Website:

wamin.nl en alle onderliggende pagina’s;

Definities:

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Wamin bedrijfsdiensten B.V. de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Wamin bedrijfsdiensten B.V. werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Wamin bedrijfsdiensten B.V. geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Wamin bedrijfsdiensten B.V. biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website .

Wamin bedrijfsdiensten B.V. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Wamin bedrijfsdiensten B.V. verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Wamin bedrijfsdiensten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Wamin bedrijfsdiensten B.V. zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Wamin bedrijfsdiensten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

© 2021 Wamin bedrijfsdiensten – Alle rechten voorbehouden